Unieważnienie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

oferta pracy

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr i płac, ogłoszony w dniu 09.04.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, na stronie internetowej www.zeas.edu.pl i na tablicy informacyjnej ZEAS z przyczyn organizacyjnych.p.o Dyrektora ZEAS
/ – / Anna Szlachcikowska