Jesteś tutaj:

Dyrektor

Elżbieta Krzebietke
tel. (58) 536 61 44
email: dyrektor@zeas.edu.pl

Główny Księgowy

Karolina Kwiatkowska
tel. (58) 536 61 62
email: gl.ksiegowy@zeas.edu.pl

Kadry

tel. (58) 536 61 63,
email: kadry@zeas.edu.pl

Płace

tel. (58) 536 61 68
email: place@zeas.edu.pl

Księgowość

tel. (58) 536 61 67
tel. (58) 536 61 66
tel. (58) 536 61 65
email: ksiegowosc@zeas.edu.pl

Stypendia i dofinansowanie młodocianych

tel. (58) 536 61 47
email: stypendia@zeas.edu.pl

System Informacji Oświatowej

tel. (58) 536 61 64
email: sio@zeas.edu.pl

Informatyk

tel. (58) 536 61 56
email: informatyk@zeas.edu.pl

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gniszewo ul. Parkowa 7
83-110 Tczew

telefon: (58) 536 61 55

Biuletyn Informacji Publicznej: http://zeas_gniszewo.gov.pl

Identyfikator w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): ZEAS_GNISZEWO

Do góry