Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest gminną jednostką budżetową obsługującą następujące jednostki:

 1. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
 2. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Pomorza Gdańskiego w Miłobądzu
 3. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
 4. Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie w skład którego wchodzą:
  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa
 5. Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu w skład którego wchodzą:
  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa

Głównym przedmiotem działalności Zespołu jest prowadzenie stałej obsługi finansowej, kadrowej, księgowo-rachunkowej oraz prawnej jednostek obsługiwanych.

Do góry